Konsultacje dla rodziców dotyczące postępów dzieci w nauce-5 listopada

Zapraszam rodziców na indywidualne konsultacje dotyczące postępów dzieci w nauce w poniedziałek, 5 listopada od godz.19.15 do godz.20.15. Szczególnie zachęcam rodziców nowych uczniów ,z którymi nie miałam okazji rozmawiać na zebraniu organizacyjnym. Współpraca z rodzicami jest  jednym z warunków dobrych rezultatów nauczania języka obcego.

Comments are closed.