Rok szkolny 2019/2020

W tym roku zajęcia rozpoczną się pod koniec października.W tym czasie dokładną datę dotychczasowi i przyjęci pod koniec roku szkolnego uczniowie otrzymają sms-em. Nowi uczniowie mogą zgłaszać się na ustalenie poziomu wyłącznie 30 i 31 sierpnia,po uprzednim uzgodnieniu telefonicznie.Tylko ten termin gwarantuje miejsce w grupie.Kolejny nabór uzupełniający odbędzie się w październiku. Przyjmowane są dzieci i młodzież od klasy IV szkoły podstawowej do klasy maturalnej włącznie. Formularze dostępności można przysyłać cały czas.Tylko przysłanie danych w postaci formularza gwarantuje wzięcie pod uwagę planu zajęć szkolnych i ew. pozaszkolnych ucznia przy ustalaniu grafiku zajęć językowych.

Comments are closed.