Ostatnia płatność za naukę – w maju!

Dziękuję Państwu za terminowe wpłaty. Proszę pamiętać o anulowaniu stałego zlecenia w banku , aby nie było potrzeby zwrotów w czerwcu!

Comments are closed.