Nauka od października 2021

Nauka dla dzieci i młodzieży będzie się odbywać zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i aktualną sytuacją epidemiczną w rejonie. Zajęcia rozpoczną się w trybie stacjonarnym. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszyscy niezaszczepieni uczniowie  będą zobowiązani nosić  maseczki. Pierwszeństwo w przyjęciu nowej osoby do grupy będą miały osoby zaszczepione.  Obowiązkowe będzie  mycie i dezynfekowanie rąk po wejściu do szkoły. Rozmiar sali zapewni odpowiedni dystans. Grupy będą mogły liczyć maksymalnie 4 osoby. Sala będzie dokładnie wietrzona po każdej lekcji, a stoły i klamki dezynfekowane. Poczekalnia będzie nieczynna do odwołania, a szkoła zamknięta dla czekających do momentu opuszczenia jej przez poprzednią grupę. Przerwy między zajęciami grup będą wynosić 10-15 minut. Chorzy uczniowie nie będą mieć wstępu do szkoły, będą jednak mogli  uczestniczyć przez internet w lekcjach, na których będą nieobecni. Konieczne będzie jednak zgłoszenie takiego uczestnictwa dzień wcześniej. Dla sprawnej organizacji niezbędna będzie punktualność i zdyscyplinowanie oraz współpraca z rodzicami.