Cennik i warunki płatności

Dla dzieci i młodzieży

Zajęcia dla wszystkich grup wiekowych w Smochowicach odbywają się w zależności od potrzeb uczestników 1 lub 2 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach porannych lub popołudniowych.

Przyszłych uczniów prosimy o podanie swojej dostępności w formularzu. Lekcje odbywają się według rocznego rozkładu zajęć. Grupy liczą maksymalnie 4 osoby.

Organizacja zajęć

 • Nauka odbywa się w systemie trymestralnym – każdy trymestr (jesienny, zimowy, wiosenny) obejmuje 10 tygodni.
 • W każdym z trymestrów odbywa się 20 spotkań, co daje 60 jednostek zajęciowych w ciągu całego roku szkolnego.
 • Opłata za 60 jednostek zajęciowych w ciągu roku podzielona jest na 9 równych rat miesięcznych.
 • Odliczeń za odwołane i nieodrobione zajęcia dokonuje się po zakończeniu trymestru po otrzymaniu przez klienta informacji o wysokości zredukowanej płatności za pierwszy miesiąc nowego trymestru.
 • Przy zapisie podpisują Państwo umowę o nauczanie języka angielskiego.

Warunki płatności

 • Pierwsza opłata wnoszona jest przy zapisie lub do 25 września, kolejne do 15 dnia każdego miesiąca, tj. ostatnią ratę wpłacają Państwo do dnia 15 maja.
 • Płatności można dokonywać na konto bankowe. 
 • Nieobecność nie umniejsza opłaty miesięcznej.
 • W przypadku rezygnacji z zajęć w ciągu roku szkolnego nadpłaty wynikające z rozliczeń ratalnych nie są zwracane.

Zniżki

 • Dla uczniów kontynuujących naukę w drugim i trzecim roku oferujemy  zniżki 5 i 10%.
 • Dla rodzeństwa od początku nauki obowiązuje zniżka 10%

Dla dorosłych

Organizacja zajęć dla dorosłych nie musi podlegać rozkładowi rocznemu i charakteryzuje się elastycznością zarówno w zakresie ilości osób w grupie, ilości zajęć w trakcie tygodnia, jak i długości trwania poszczególnych spotkań. Podstawą opłaty miesięcznej jest stawka za 60 minut, zależna od wielkości grupy.Należność za dany miesiąc jest regulowana na pierwszych zajęciach w miesiącu i jest równa dla wszystkich uczestników, niezależnie od nieobecności.

Cennik

Grupy dziecięce i młodzieżowe 4 – osobowe

85 zł lub 170 zł miesięcznie (zależnie od częstotliwości 1 raz lub 2 razy w tygodniu)

Grupy dziecięce i młodzieżowe 3 – osobowe

100 zł lub 200zł miesięcznie (zależnie od częstotliwości 1 raz lub 2 razy w tygodniu)

Grupy dziecięce i młodzieżowe 2 – osobowe

150 zł lub 300 zł miesięcznie (zależnie od częstotliwości 1 raz lub 2 razy w tygodniu)

Lekcje indywidualne

90 zł za lekcję 60 – minutową

Grupy dorosłych od 2 do 4 osób

W grupie 2 – osobowej                   45 zł za lekcję od osoby

W grupie 3 – osobowej                   30 zł za lekcję od osoby

W  grupie 4 -osobowej                   25 zł za lekcję od osoby