Cennik i warunki płatności

Dla dzieci i młodzieży

Zajęcia dla wszystkich grup wiekowych w Kiekrzu i Smochowicach odbywają się 2 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach porannych lub popołudniowych w zależności od potrzeb uczestników.

Przyszłych uczniów prosimy o podanie swojej dostępności w formularzu. Lekcje odbywają się według rocznego rozkładu zajęć. Grupy liczą od 5 do 8 osób.

Organizacja zajęć

  • Nauka odbywa się w systemie trymestralnym – każdy trymestr (jesienny, zimowy, wiosenny) obejmuje 11 tygodni.
  • W każdym z trymestrów odbywają się 22 spotkania, co daje 66 jednostek zajęciowych w ciągu całego roku szkolnego.
  • Opłata za 66 jednostek zajęciowych w ciągu roku podzielona jest na 9 równych rat miesięcznych.
  • Przy zapisie podpisują Państwo umowę o nauczanie języka angielskiego.

Warunki płatności

  • Pierwsza opłata wnoszona jest przy zapisie lub do 25 września, kolejne do 15 dnia każdego miesiąca, tj. ostatnią ratę wpłacają Państwo do dnia 15 maja.
  • Płatności można dokonywać na konto bankowe. 
  • Nieobecność nie umniejsza opłaty miesięcznej.
  • W przypadku rezygnacji z zajęć w ciągu roku szkolnego nadpłaty wynikające z rozliczeń ratalnych nie są zwracane.

Zniżki

  • Dla uczniów kontynuujących naukę w drugim i trzecim roku oraz dla rodzeństwa od początku nauki oferujemy  zniżki opisane w cenniku poniżej.

Dla dorosłych

Organizacja zajęć dla dorosłych nie musi podlegać rozkładowi rocznemu i charakteryzuje się elastycznością zarówno w zakresie ilości osób w grupie, ilości zajęć w trakcie tygodnia, jak i długości trwania poszczególnych spotkań. Podstawą opłaty miesięcznej jest stawka za 60 minut, zależna od wielkości grupy.Należność za dany miesiąc jest regulowana na pierwszych zajęciach w miesiącu i jest równa dla wszystkich uczestników, niezależnie od nieobecności.

Cennik

Grupy dziecięce i młodzieżowe od 5 do 8 osób 

Pierwszy rok nauki :                145 zł miesięcznie

Drugi rok nauki:                      135 zł miesięcznie

Trzeci rok nauki:                     125 zł miesięcznie

Stawka dla rodzeństw  wynosi 125 zł miesięcznie od początku nauki.

 Grupy dziecięce i młodzieżowe mniejsze niż 5-osobowe

Stawka jest ustalana indywidualnie.

Grupy dorosłych od 3 do 5 osób

W grupie 3 – osobowej                   30 zł za lekcję od osoby

W  grupie 4 -osobowej                   25 zł za lekcję od osoby

W grupie 5 – osobowej                   20 zł za lekcję od osoby