Nauczycielka

Ewa Dziejma

gry-i-zabawy-1Po ukończeniu specjalizacji metodycznej w Instytucie Filologii Angielskiej UAM pracowała jako nauczycielka języka angielskiego w liceum, aby po kilku latach praktyki założyć prywatną placówkę oświatową z siedzibą w Smochowicach. Swoją wiedzę zawodową ustawicznie pogłębia, uczestnicząc w  konferencjach Międzynarodowej Organizacji Zrzeszającej Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL, której to jest członkinią od chwili powstania jej filii w Polsce.

Przez kilka lat organizowała kolonie językowe dla młodzieży. Brała udział w kursach wyjazdowych w zakresie zarządzania nauczaniem języka angielskiego oraz nauczania Business English, organizowanych przez EMAS, działającej przy British Council w Warszawie.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Studium Specjalne w zakresie Socjoterapii dla Nauczycieli, prowadzone przez Ośrodek Terapii Gestalt – Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków z Krakowa
  • Kurs International Refresher organizowany przez British Council i CODN w Warszawie
  • Kurs metodyczno-jezykowy w ramach programu In-Service Teacher Training
  • Kurs w ramach programu Socrates “Multimedia for Self-Access and the Classroom” w Bell Language School w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Dzięki wieloletniej praktyce pedagogicznej i stałemu rozwojowi zawodowemu, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania, jej lekcje charakteryzują się swobodną, przyjacielską atmosferą, indywidualnym podejściem do każdego ucznia oraz ścisłą kontrolą postępów. Są to niezbędne elementy budowania pozytywnej motywacji do nauki, umożliwiające uczestnikom osłuchanie się z językiem i wdrażające do systematycznej pracy nad słownictwem i gramatyką w starszych klasach szkoły podstawowej oraz samodzielnej pracy w gimnazjum i liceum.