Nauka w wieku dojrzałym

Nauka języka w wieku dojrzałym, nawet  jeśli nie jest motywowana wymaganiami zawodowymi , może odegrać  istotną rolę w życiu prywatnym i wzbogacić je na co dzień.

Rola społeczna

Regularne spotkania w kameralnej grupie osób o tych samych zainteresowaniach sprzyjają nawiązywaniu kontaktów z równolatkami , co pomaga optymistycznie spojrzeć na świat, szczególnie osobom samotnym czy będącym już na emeryturze. Nasi dorośli uczniowie mieszkają niedaleko od siebie i często kontynuują zawarte znajomości poza salą zajęć, organizując sobie wyjścia do teatru czy nawet  spotykając się w swoich domach, aby porozmawiać w języku angielskim.

Rola poznawcza

Poznawanie nowego języka czy pogłębianie kiedyś nabytej wiedzy pozwala szerzej spojrzeć na świat , zapoznać się z inną kulturą i podejściem do rzeczywistości. Na naszych zajęciach spotykają się ludzie o różnych zawodach i życiorysach, z różnych środowisk. Dzielimy się  doświadczeniem w zakresie nowych technologii, wysłuchujemy wielu ciekawych opowieści z przeszłości i życia codziennego. Uczymy się od siebie nawzajem.

Nawet jeśli brak pewności siebie nie pozwoli prowadzić rozmowy podczas zagranicznych wyjazdów do rodziny czy na wycieczkę, uczestnikom naszych zajęć łatwiej  będzie zorientować się na lotnisku czy dokonać zakupów w innym kraju.

Rola motywacyjna

Uzyskiwanie nowych umiejętności , opanowanie nieznanych dotąd słówek, uznanie grupy dla naszych osiągnięć językowych,  a w szczególności skuteczne użycie języka w sytuacjach praktycznych, poza salą lekcyjną zachęca do dalszego wysiłku i rozwoju. Niebagatelne znaczenie ma też docenienie sukcesów dojrzałych uczniów przez rodzinę, która często może skorzystać z tej świeżo uzyskanej wiedzy lub też ją wzbogacić.

Rola profilaktyczna

Wszelka kreatywna aktywność, pielęgnowanie swoich hobby i zainteresowań, poznawanie nowych technologii , nauka języków obcych i podróże  wzmacniają  i pobudzają nasz mózg i wzbogacają  nasza rezerwę poznawczą, co jest możliwe na każdym etapie życia. Wprawdzie zapamiętywanie nowych  słówek w wieku senioralnym może czasem być problemem,  ale jest pożądanym treningiem mentalnym. Tego typu ćwiczenie pamięci jest bardziej przydatne niż rozwiązywanie krzyżówek, które w większości są odtwórcze. Udowodniono bowiem, że właśnie  wysilanie „szarych komórek” i tylko trudne zadania oraz nieznane bodźce przeciwdziałają rozleniwieniu umysłu i obniżają ryzyko rozwoju demencji w późniejszym wieku.