Dorośli

Dorośli w każdym wieku

Ze względu na duże zróżnicowanie potrzeb dorosłych uczestników program jest opracowywany dla każdej grupy indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem celów jakim ma służyć nauka języka i indywidualnych stylów uczenia się .Służy temu również niewielka liczebność grup. Sposób prowadzenia zajęć ukierunkowany jest głównie na przełamywanie barier w mówieniu i pomaga wykorzystać posiadaną już wiedzę i umiejętności językowe. Posługujemy się więc podręcznikami dla opanowania nowego materiału gramatycznego i słownikowego oraz powtórzenia go, ale też na każdym spotkaniu rozmawiamy na aktualne tematy z naszego życia codziennego, dzielimy się przemyśleniami i doświadczeniami lub opowiadamy przeczytane po angielsku książki albo artykuły. Nawet grupy dla początkujących od pierwszych zajęć nabierają wprawy w prostych, praktycznych konwersacjach. Doskonale przygotowane teksty do słuchania umożliwiają uczestnikom kursów ćwiczenie rozumienia języka zarówno na lekcji, jak i w domu. 

Często doskonalą z nami swój angielski rodzice naszych uczniów ze Smochowic i Kiekrza. Anglojęzyczne rodziny i ich wspólne osiągnięcia językowe to wspaniały rezultat naszej wspólnej pracy!

Prosimy zapoznać się z organizacją zajęć dla dorosłych oraz cennikiem.