Dzieci

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Naukę czytania i pisania rozpoczynamy już od klasy I szkoły podstawowej, jednak ze szczególną uwagą zwróconą na indywidualne predyspozycje uczniów i ich rzeczywistą gotowość do podjęcia tych jakże trudnych dla maluchów zadań. Mali uczniowie rozpoczynają przygodę z podręcznikami, choć nauka nadal w dużej mierze opiera się na grach i zabawach, śpiewaniu piosenek, odgrywaniu scenek i aktywności plastycznej dzieci.

Wzrasta ilość wprowadzanego słownictwa, uczniowie podejmują pierwsze próby konwersacji w sytuacjach aranżowanych na zajęciach, a szczególną rolę na tym etapie nauki odgrywa budowanie w uczniach umiejętności dostrzegania i doceniania własnych osiągnięć językowych.

Zachęcając rodziców do wspierania dzieci w nauce jednocześnie staramy się stopniowo kształtować w uczniach odpowiedzialność za własny proces zdobywania wiedzy.

Uczniowie Klas IV-VI

W późniejszych klasach szkoły podstawowej elementy motywacyjne pierwszego okresu nauki języka są nadal stosowane, wzrasta jednakże nacisk na konwersację i kontrolę postępów, szczególnie udziału pracy domowej w zakresie opanowywania słownictwa i utrwalania znajomości gramatyki (regularne testy). Nauka prowadzona jest w oparciu o nowoczesne podręczniki i środki audiowizualne. Uczniowie poznają stopniowo transkrypcję fonetyczną, co umożliwia im samodzielne rozwijanie umiejętności językowych poprzez czytanie lektur domowych, monitorowane przez nauczyciela. Przyjazna atmosfera na zajęciach, dobry osobisty kontakt, indywidualne podejście do problemów i zainteresowań każdego ucznia sprzyjają realizacji głównego celu – umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Prosimy zapoznać się z organizacją zajęć oraz cennikiem.