Dzieci

Dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

Angielski dla przedszkolaków w Smochowicach odbywa się 2 razy w tygodniu, w jednostkach po 30 minut. Maksymalna ilość dzieci w grupie przedszkolnej to 8 osób.

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym odbywają się na zasadzie zabawy, a więc spontanicznej, niewymuszonej aktywności i swobodnych, dobrowolnie podjętych działań. Na zajęciach nie używamy podręczników. Przedszkolaki śpiewają piosenki i tańczą, grają w gry, rysują, układają kolorowe klocki i układanki, słuchają historyjek obrazkowych, bajek opowiadanych przez nauczycielkę, odgrywają scenki wspólnie z ulubionymi pacynkami.

Zajęcia prowadzone są prawie całkowicie w języku angielskim, a koncepcja kursu oparta jest o podejście multisensoryczne. Dzieci doskonale odnajdują się w takiej sytuacji, ponieważ pozwala ona naśladować warunki w jakich dziecko uczy się języka ojczystego. Dzięki tworzeniu na zajęciach odpowiednich sytuacji komunikacyjnych, zaciekawione i zaangażowane emocjonalnie dziecko zostaje zmotywowane do uczestniczenia w tym co się dzieje, a w konsekwencji naturalnie przyswaja język obcy.

Głównym celem zajęć jest osłuchanie małych uczniów z językiem, ćwiczenie elastycznych dziecięcych narządów mowy w wymawianiu angielskich głosek, ukazywanie dzieciom od najmłodszych lat sprawczej mocy języka obcego, a przede wszystkim budowanie pozytywnej motywacji do dalszej nauki języka.

Maluchy uwielbiają nasze zajęcia i chętnie przychodzą na angielski. Widoczne efekty w zakresie rozumienia i reagowania, zapamiętywania nowych słówek i śpiewania piosenek są źródłem radości zarówno dla małych uczniów, jak i rodziców oraz nauczycieli. To wszystko staje się podstawą nie tylko  obecnych, ale i przyszłych sukcesów językowych.

Prosimy zapoznać się z organizacją zajęć oraz cennikiem.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Zajęcia dla dzieci z klas I-III odbywają się 2 razy w tygodniu, w jednostkach po 45 minut. Maksymalna ilość dzieci w grupie to 8 osób.

Naukę czytania i pisania rozpoczynamy już od klasy I szkoły podstawowej, jednak ze szczególną uwagą zwróconą na indywidualne predyspozycje uczniów i ich rzeczywistą gotowość do podjęcia tych jakże trudnych dla maluchów zadań. Mali uczniowie rozpoczynają przygodę z podręcznikami, choć nauka nadal w dużej mierze opiera się na grach i zabawach, śpiewaniu piosenek, odgrywaniu scenek i aktywności plastycznej dzieci.

Wzrasta ilość wprowadzanego słownictwa, uczniowie podejmują pierwsze próby konwersacji w sytuacjach aranżowanych na zajęciach, a szczególną rolę na tym etapie nauki odgrywa budowanie w uczniach umiejętności dostrzegania i doceniania własnych osiągnięć językowych.

Zachęcając rodziców do wspierania dzieci w nauce jednocześnie staramy się stopniowo kształtować w uczniach odpowiedzialność za własny proces zdobywania wiedzy.

Uczniowie Klas IV-VI

W późniejszych klasach szkoły podstawowej elementy motywacyjne pierwszego okresu nauki języka są nadal stosowane, wzrasta jednakże nacisk na konwersację i kontrolę postępów, szczególnie udziału pracy domowej w zakresie opanowywania słownictwa i utrwalania znajomości gramatyki (regularne testy). Nauka prowadzona jest w oparciu o nowoczesne podręczniki i środki audiowizualne. Uczniowie poznają stopniowo transkrypcję fonetyczną, co umożliwia im samodzielne rozwijanie umiejętności językowych poprzez czytanie lektur domowych, monitorowane przez nauczyciela. Przyjazna atmosfera na zajęciach, dobry osobisty kontakt, indywidualne podejście do problemów i zainteresowań każdego ucznia sprzyjają realizacji głównego celu – umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Prosimy zapoznać się z organizacją zajęć oraz cennikiem.