Młodzież

Porozumiewanie się w języku angielskim

W grupach młodzieżowych nadal naszym priorytetem jest rozwijanie tej umiejętności, lecz w zdecydowanie większym stopniu opieramy nasze rozmowy o samodzielną lekturę (także w oryginale) oraz prezentacje, przygotowywane zgodnie z indywidualnymi wyborami i umiejętnościami.Istotne są także, prowadzone na każdej lekcji, spontaniczne rozmowy, dotyczące aktualnych i ważnych dla młodzieży codziennych problemów.

Rozumienie

Umiejętność rozumienia ze słuchu ćwiczymy nie tylko słuchając specjalnie przygotowanych nagrań i rozwiązując związane z nimi zadania, ale także wspólnie oglądając i analizując materiały autentyczne, angielskie filmy, wykłady czy prezentacje. Niewielkie grupy, kameralna sala i dobry sprzęt odtwarzający umożliwiają uczniom efektywną pracę nad tym trudnym aspektem języka obcego.

Zadania i testy związane z rozumieniem tekstu pisanego nie sprawiają naszym uczniom problemu i rozwiązują je głównie poza zajęciami. Na lekcjach  analizujemy przyczyny błędnych odpowiedzi

Pisanie tekstów w języku angielskim

Umiejętność tą ćwiczymy  z młodzieżą w zdecydowanie większym stopniu niż dotąd. Od krótkich, kilkuzdaniowych wypowiedzi na poruszany na zajęciach temat przez dłuższe wypracowania, gdzie muszą pracować nie tylko nad poprawną gramatycznie i słownikowo treścią, ale i – kłopotliwą dla nich – formą, po poważne wielostronicowe prace. Rekordzistka w tym zakresie napisała opowiadanie detektywistyczne na 19 stron!

Słownictwo

Wiele wysiłku wkładamy w opanowanie przez młodzież słownictwa, zwrotów i idiomów. Zapoznanie z nimi  następuje wyłącznie w kontekście, a opanowanie jest kontrolowane podczas odbywających się regularnie sprawdzianów.

Gramatyka

Opanowanie zasad gramatycznych to gruntowne zrozumienie teorii gramatyki i poznanie kontekstów jej stosowania przy wsparciu ze strony nauczyciela, a następnie wiele ćwiczeń domowych, sprawdzanych na zajęciach oraz dodatkowe zadania dla uczniów, którzy tego potrzebują i finalne sprawdzenie efektów – to nasza recepta na dobrą  znajomość gramatyki angielskiej. Utrwaleniu poznanych zasad służy aktywne używanie języka na zajęciach i pisemne prace domowe.

Zdając sobie sprawę z trudności, jakie napotyka młodzież na wyższym stopniu zaawansowania pracy nad językiem, stresu związanego z wymaganiami szkoły i rodziców  oraz frustracjami wynikającymi z własnych oczekiwań, staramy się, aby atmosfera na zajęciach nie generowała dodatkowego napięcia, lecz była przyjazna, a nauczyciel wyrozumiały, choć wymagający!

 

Uwaga! Nauka w grupach dziecięcych i młodzieżowych przebiega w ścisłym kontakcie z rodzicami.Pomaga to na bieżąco zapobiegać problemom.

Prosimy zapoznać się z organizacją zajęć oraz cennikiem.